Sidhuvudbild

Ungdoms rådet-UR

UR är Marieborgskyrkans ungdomsråd som tar upp frågor som rör ungdomsgrupperna i kyrkan. De träffas ca en gång i månaden.
Har du något som bör tas upp i UR eller något annat som du vill medela oss skicka ett mail till ur@marieborgskyrkan.se

Ordförande:Alf Englund

Vice Ord: Stefan Nygren

Kassör:Anna Alne

Ledamöter:
Anna-Karin Alne, Johanna Lindsköld.
Roger Ohlsson, Annie Rosendahl,
och Jill Almèn