Sidhuvudbild

MBU ungdom

MBU är Marieborgskyrkans Ungdom i Västervik. Vi har ungdomsverksamhet såsom Tonår och Scout.
MBU;s Ungdomsråd (UR) tar upp frågor som rör ungdomsverksamheten.

Kontakt: Alf Englund

E-mail: ur@marieborgskyrkan.se

eqmenia.jpg

http://www.equmenia.se/