Sidhuvudbild

MBU ungdom

MBU är Marieborgskyrkans Ungdom i Västervik. Vi har ungdomsverksamhet så som innebandy och Scout. MBU har också ett Ungdomsråd (UR) som tar upp frågor som rör ungdomsverksamheten.
Kontakt Stefan Nygren

E-mail: ur@marieborgskyrkan.se

eqmenia.jpg

http://www.equmenia.se/