Sidhuvudbild

Kvinnofrukost

Kvinnofrukost.jpg Snart nytt år, med nya möjligheter för Kvinnofrukost!
Vi planerar för och hoppas på, att kunna arrangera Kvinnofrukostar under våren 2021.
Bokade datum är: 29 januari, 26 februari & 26 mars.
Vi kan ännu inte avslöja några namn eller tema, men målet är ett varierat utbud; något med det som växer, något musikaliskt och något annat – tror vi!
Vi kommer också, med orsak av fortsatt pandemi, förnya serveringen för att bättre kunna hålla lämpligt avstånd till varann och till frukostmaten.

Väl mött!
önskar Kvinnofrukostkommittén