Sidhuvudbild

Församlingen

Marieborgskyrkan är en öppen och välkomnande kyrka, en växtplats för både tro och liv.
Vi är angelägna om att sprida evangelium, det glada budskapet om att Kristus lever och verkar genom de människor som på olika sätt utför hans verk i omsorg och kärlek.
Detta tar sig flera olika uttryck i vår kyrka:

Det märks i söndagens gudstjänst dit vi går för att söka Gud genom att ta del av predikan, sjunga och be. Här möts vi med våra olikheter, vår tro, vårt tvivel, vår glädje och vår oro, och här får vi hämta kraft och inspiration. En viktig del är också gemenskapen kring fikaborden efter gudstjänsten.

Det märks också i de studiegrupper som samlas regelbundet för att samtala om både tro och liv. Här får vi träffas under enkla former och dela våra tankar med varandra. Tillsammans är ett viktigt ord!
Det märks i den del av livet som rör verksamhet för barn och unga: Söndagsskola scout och ungdomssamlingar.

Det märks i det biståndsarbete som utförs. Man samlar in kläder och förnödenheter samt tillverkar babypaket som skickas ut i världen med Bistånd Östeuropa och Shalom Oskarshamn
Understöder barnhem i Thailand, Sierra Leone och Betlehem. Vid arbetsmöten tillverkas förband som går till Kongo.

Det märks också i en rad andra delar av vår verksamhet som t ex Kvinnofrukostar, samlingar på sommarhemmet Rutsberg, sångandakter på äldreboenden och temadagar/kvällar.
Vi är angelägna att vara Marieborgskyrkan för Västervik, en plats dit alla är välkomna som söker meningen med livet. Vi tror att det finns en stor befrielse för den som följer Kristus!

Marieborgskyrkan bildades 1986 då baptist-, metodist- och missionsförsamlingarna gick samman. Vi är drygt 140 medlemmar. Nationellt är vi en del av den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan, bildad av dessa samfund.