Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2024 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
Spara i din kalender
18:00 Världsböndagen i Marieborgskyrkan
Björn Söderberg Almèn, Lena Andersson.
Spara i din kalender
2 16:00 Församlingens Årsmöte
Servering grp 1
Spara i din kalender
3 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almèn, Margaretha Gustafsson, Christer Gyllenstrand Söndagsskola, Kyrkaffe grp 2
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 10
4 18:00 Stickcafé
Se MBU!
Spara i din kalender
5 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
6 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
Spara i din kalender
7 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
8 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Carin Gillsjö, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola.
Bön o offerdag för Pastorsutbildningen

Kyrkkaffe grp.3
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 11
12 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
13 on 13:30 Dagledigsamling
Med Durspelarna från Ankarsrum.
Servering o Andakt.
Spara i din kalender
17:00 Vardagsmat, med Andakt
Spara i din kalender
18:30 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
Spara i din kalender
14 to 19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
15 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Nils-Erik Alne, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen, Kyrkkaffe grp. 4
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 12
19 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
20 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
Spara i din kalender
21 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
22 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
Spara i din kalender
23 Kvinnofrukost
Claes-Göran Thorell, kyrkoprofil från Hallingeberg. "Mitt liv som präst" Frukostservering
Spara i din kalender
14:00 Tjustkonferensen
"Landet som Gud glömde"
Föredrag av Per Ewert.
Filadelfia i Överum.
Pris 100 kr.
18.00 Gudstjänst
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Lennart Arfwidsson, Sånggruppen Harmoni, Söndagsskola, kyrkkaffe grp. 5
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 13
25 18:00 Stickcafé
Se MBU!
Spara i din kalender
26 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
27 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
Spara i din kalender
18:30 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
Spara i din kalender
28 to 18:00 Gemensam Gudstjänst
Getsemanestund i Pingstkyrkan.
Spara i din kalender
29 fr 11:00 Gemensam Gudstjänst
Långfredagen på Frälsningsarmén
Spara i din kalender
31 10:00 Gemensam Gudstjänst
Påskdagen, Björn Söderberg Almén, Anne-Marie Olofsgård, Margaretha Gustafsson, Jan Björkman, Kyrkkaffe grp. 6
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2024 Bläddra en månad framåt