Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 52
2 10:00 Förnyelsegudstjänst med nattvard
Alf Englund, Margaretha Gustafsson, Kyrkkaffe grp. 2
Spara i din kalender
v. 01
6 to 10:00 Missionsgudstjänst
Bertil Svensson, Alf Englund, Lennart Arfwidsson,
Offer Equmeniakyrkans internationella arbete.
Kyrklunch grp. 3-4
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Margaretha Gustafsson, Kyrkkaffe grp. 5
Spara i din kalender
v. 02
16 10:00 Gudstjänst
Lennart Tildemyr, Lars-Åke Lindbom,
Lennart Arfwidsson
Kyrkkaffe grp. 6
Spara i din kalender
v. 03
18 ti 19:00 Ekumenisk bön
I Pingstkyrkan
Start på böneveckan
Spara i din kalender
19 on 09:00 Ekumenisk morgonbön
i S:t Petri kyrka. Anette Franzén, Carolina Fröberg
Spara i din kalender
14:00 Samtalsgrupp
Färdplan
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Färdplan
Spara i din kalender
22 16:00 Kvällskonsert i ekum. böneveckan
Klaver, basfiol och flöjt
Janne Brandel, Svante Bäck,
Margaretha Gustafsson
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Margaretha Gustafsson,Söndagsskola,
Kyrkkaffe grp. 7
Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 04
25 ti 18:00 Ekumenisk böneandakt
I S.t Andreas kapell
Britt Alf, Sara Andersson
Avslut på böneveckan
Spara i din kalender
27 to 14:00 Symöte, Inställt
Spara i din kalender
14:00 Språkcafé
14.00 - 16.00
Spara i din kalender
29 09:00 Kvinnofrukost
Inställt på grund av Covid-19
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst, Inställd
På grund av Covid-19
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt