Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt
v. 48
2 fr 14:00 Målargrupp
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst med nattvard
Björn Söderberg Almèn, Lennart Arfwidsson, Lovsångsgruppen, Söndagsskola, Kyrkaffe grp. 1
Spara i din kalender
18:00 Konsert i Vinterkväll
Helena Sikberg, Maria Gustafsson, Mattias Darlin på saxofon.
Spara i din kalender
v. 49
6 ti 10:00 Språkcafé
Spara i din kalender
18:00 MBU Scout
Terminavslutning
Vårterminen börjar den 24 jan 2023
Spara i din kalender
8 to 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
9 fr 14:00 Målargrupp
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst
Rickard Svensson, Ralph Engstrand, Margaretha Gustafsson, Söndagsskola.
Kyrkkaffe grp. 2
Spara i din kalender
17:00 Sångkväll
Margaretha Gustafsson m.fl.
Spara i din kalender
v. 50
13 ti 10:00 Språkcafé
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
I Pingstkyrkan.
Spara i din kalender
14 on 14:00 Bibelstudium
Terminsavslut
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium digitalt
Terminsavslut
Spara i din kalender
16 fr 14:00 Målargrupp
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp.3
Spara i din kalender
v. 51
19 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
24 23:00 Julnattsgudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Margaretha Gustafsson, Servering grp. 4
Spara i din kalender
v. 52
31 17:00 Gemensam Nyårsbön
I S:t Petri
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt