Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2021 Bläddra en månad framåt
v. 22
6 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson. Lovsångsgruppen, Bibelutdelning.
(Styrelsen har beslutat att from den 6 juni öppna upp för gudstjänstfirande i linje med Folkhälsomyndighetens direktiv angående arrangemang inomhus med anvisade sittplatser. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 50 personer)
Spara i din kalender
v. 23
13 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Margaretha Gustafsson, Marcus Brännström
Spara i din kalender
v. 24
20 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson, Gunvor Englund
Spara i din kalender
v. 25
26 19:00 Bryggmöte med Shalom
Piren vid Fiskarhamnen
Spara i din kalender
27 10:00 Gemensam Gudstjänst
I Stadsparken, Marina Bratterud, Nicolaj Vollburg, Shalom-teamet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2021 Bläddra en månad framåt