Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2024 Bläddra en månad framåt
v. 05
1 to 19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
2 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almén, Margaretha Gustafsson, Söndagsskola, Församlingsmöte Kyrkkaffe grp 5
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 06
6 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
7 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
Spara i din kalender
17:30 MBU:s årsmöte
Spara i din kalender
8 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
9 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
10 17:00 Open Doors
Möt Open Doors på ett ekumeniskt möte på Frälsningsarmén
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp 6
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 07
12 18:00 Stickcafé
Se MBU!
Spara i din kalender
13 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
14 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
Spara i din kalender
18:30 Sångstund med "Minns du sången"
Alla kan sjunga. Alla välkomna!
Se Studier!
Spara i din kalender
15 to 19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
16 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
17 17:00 Församlingsafton
Kajsa Borg Berättar om Japan.
Servering grp 7
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Björn Söderberg Almén, Margaretha Gustafsson, Harmoni sjunger Söndagsskola, Kyrkkaffe grp 8
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 08
20 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
21 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
Spara i din kalender
22 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
23 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
24 09:00 Kvinnofrukost
Ewa Grönwall "Från Stegeborg till Stegeholm." Ewa sjunger visor och ger betraktelser ur sitt liv.
Frukostservering
Spara i din kalender
25 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Anne-Marie Olofsgård, Annie Rosendahl med Lovsångsgruppen, Söndagsskola,
Kyrkkaffe grp 9
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 09
27 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön i Marieborgskyrkan
Spara i din kalender
28 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
Spara i din kalender
18:30 Sångstund med "Minns du sången"
Alla kan sjunga. Alla välkomna!
Se Studier!
Spara i din kalender
29 to 19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2024 Bläddra en månad framåt