Marieborgskyrkan
Februari 2024

v. 05
1 to 19:00 Tonår
Se MBU!
2 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
4 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almén, Margaretha Gustafsson, Söndagsskola, Församlingsmöte Kyrkkaffe grp 5
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 06
6 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
7 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
17:30 MBU:s årsmöte
8 to 14:00 Symöte
Se Studier!
19:00 Tonår
Se MBU!
9 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
10 17:00 Open Doors
Möt Open Doors på ett ekumeniskt möte på Frälsningsarmén
11 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp 6
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 07
12 18:00 Stickcafé
Se MBU!
13 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
14 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
18:30 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
15 to 19:00 Tonår
Se MBU!
16 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
17 17:00 Församlingsafton
Kajsa Borg Berättar om Japan.
Servering grp 7
18 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Björn Söderberg Almén, Margaretha Gustafsson, Harmoni sjunger Söndagsskola, Kyrkkaffe grp 8
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 08
20 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
21 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
22 to 14:00 Symöte
Se Studier!
23 fr 14:00 Målargrupp.
Denna grupp har begränsat antal deltagare, men vid intresse kontakta Expedition 0760-093710 eller e-posta, expen@marieborgskyrkan.se
24 09:00 Kvinnofrukost
Ewa Grönwall "Från Stegeborg till Stegeholm." Ewa sjunger visor och ger betraktelser ur sitt liv.
Frukostservering
25 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Anne-Marie Olofsgård, Annie Rosendahl med Lovsångsgruppen, Söndagsskola,
Kyrkkaffe grp 9
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 09
27 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
19:00 Gemensam bön i Marieborgskyrkan
28 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
18:30 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
29 to 19:00 Tonår
Se MBU!