Sidhuvudbild

Bibelstudier

Bibelstudier hålls varannan onsdag.
Vi studerar för närvarande den Poetiska litteraturen i GT.
Var med i ett samtal om den bibeltext som studeras vaje gång!r
14.00 på MBK:s expeditionen
19.00 Digitalt vid din dator med programmet Zoom
Pastor Björn lämnar kod till zoom-mötet.
Kontakta pastor Björn, om du vill vara med!
Se i Kalendern, när vi träffas!