Sidhuvudbild

Målargrupp

På fredagar kl 14.00 välkomnar vi till målning på MBK:s expedition.
Det krävs inga förkunskaper men antalet deltagare är begränsat.
Kontakta expeditionen, 0760-093710 eller expen@marieborgskyrkan.se, om du är intresserad!
Gun-Britt Fredriksson Lindblad och Jill Almén hälsar välkommen.
Se i Kalendern när vi träffas!