Sidhuvudbild

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen så skicka ett mail till styrelsen@marieborgskyrkan.se

Ordförande: Nils-Erik Alne
1:a Vice Ordförande Karin Rehn
2:e Vice Ordförande Charlotte Lindén

Kassör/Vicevärd: Krister Samuelsson

Sekreterare: Lars-Åke Lindbom
Vice Sekreterare: Ralph Engstrand

Ledamöter: Carin Gillsjö, Magnus Ohlsson

Adjungerad:Viceförsamlingsföreståndare: Christer Elvin