Sidhuvudbild

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen så skicka ett mail till styrelsen@marieborgskyrkan.se

Ordförande: Nils-Erik Alne
Kassör: Krister Samuelsson
Vice värd: Nils-Erik Alne, Lars-Åke Lindbom
Sekreterare: Lars-Åke Lindbom
Vice Sekreterare: Ralph Engstrand
Ledamöter: Carin Gillsjö, Karin Rehn,
Gunilla Granqvist, Charlotte Lindén.