Sidhuvudbild

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen så skicka ett mail till styrelsen@marieborgskyrkan.se

Ordförande: Nils-Erik Alne
Vice Ordf. Carin Gillsjö
Kassör: Krister Samuelsson
Vice värd: Nils-Erik Alne, Lars-Åke Lindbom
Sekreterare: Lars-Åke Lindbom
Biträdande kassör: Ralph Engstrand
Ledamöter:Johanna Lindsköld, Gunilla Granqvist.