Sidhuvudbild

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen så skicka ett mail till styrelsen@marieborgskyrkan.se

Ordförande: Nils-Erik Alne
Vice Ordf. Carin Gillsjö
Kassör: Ralph Engstrand
Biträdande kassör:Pär Olofsgård
Sekreterare: Lars-Åke Lindbom
Vice värd: Nils-Erik Alne, Lars-Åke Lindbom
Ledamöter:Johanna Lindsköld, Gunilla Granqvist.
Rickard Svensson, Anne-Marie Olofsgård, Gunvor Englund.