Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt
v. 39
1 10:00 Nattvardsgudstjänst
Ralph Engstrand. Simon Rosendahl, Margaretha Gustafsson. Kyrkkaffe. Gr 5
Spara i din kalender
v. 40
3 ti 19:00 Gemensam Bön MBK
Ekumenisk bönekväll med MBK, FA och PK
Spara i din kalender
4 on 14:00 Dagledigträff
Jan Björkman visar sin film: Resan från Västervik till Nordkap, samt sjunger för och med oss.
Servering och gemenskap
Välkomna! Önskar Diakonala rådet
Spara i din kalender
5 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
7 09:00 Pilgrimsvandring Lunds by
Pilgrimsvandring med start i Lunds by. Samling vid Marieborgskyrkan för samåkning kl 8.30 Tag med eget fika,
Välkommen önskar Pastor Alf Englund
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén. Lennart Arfwidsson. Kyrkkaffe. gr 6
Spara i din kalender
v. 41
11 on 19:00 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
Spara i din kalender
14 18:00 Lovsångskväll
Lovsångskväll med Rickard Svensson, Annie Rosendahl och lovsångsgruppen.
Välkommen
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst
Rickard Svensson, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson, Sånggruppen.Harmoni, Kyrkkaffe Gr. 7
Spara i din kalender
v. 42
19 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Annie Rosendahl med Lovsångsgruppen. Kyrkkaffe Gr 8
Spara i din kalender
v. 43
24 ti 18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
28 09:00 Kvinnofrukost
28/10 Kajsa Borg: "Japan - kontrasternas land." Kajsa berättar om glädjeämnen och problem som kan uppstå när man bor i Tokyo.
Att hitta när det inte är nummerordning på adresserna, att kommunicera när man inte kan språket, att dagligen äta sådant man aldrig smakat tidigare, att inte förstå hur man ska uppföra sig.

Kl 9.00 - 11.00
Entré 100 kr
Hjärtligt Välkommen!
Spara i din kalender
14:00 Scout dag
Spara i din kalender
17:00 Ekumenisk Allsång på Frälsningsarmén
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst med Scoutinvigning
Björn Söderberg Almén, Anne-Marie Olofsgård, Lennart Arfwidsson. Kyrkkaffe Gr. 9
Spara i din kalender
v. 44
31 ti Scout Höstlov
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön FA
Ekumenisk bönekväll med MBK, FA och PK
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt