Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almén, Lennart Arfwidsson, sång Gunvor Englund,
Kyrkkaffe grp 6, Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 23
9 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Margaretha Gustafsson, Kyrkkaffe grp 7
Spara i din kalender
v. 24
13 to 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Anne-Marie Olofsgård, Lennart Arfwidsson,
Kyrkkaffe grp 8
Spara i din kalender
v. 25
23 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Margaretha Gustafsson, Kyrkkaffe grp 9
Spara i din kalender
v. 26
26 on 14:00 Cafè Rutsberg
Gunilla Granqvist, Stefan Nygren
Spara i din kalender
29 18:00 Rutsbergskväll
Emma Aktner, Ida Alne, Servering
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Joachim Bergström,
Lennart Arfwidsson, Annie Rosendahl;
Lovsångsgruppen, kyrkkaffe grp 1
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt