Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Augusti 2024 Bläddra en månad framåt
v. 31
3 18:00 Rutsbergskväll
Olofgårds, Servering
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almèn, Lennart Arfwidsson, Kyrkkaffe grp 5
Spara i din kalender
v. 32
7 on 14:00 Cafè Rutsberg
Roger Olsson
Spara i din kalender
10 18:00 Rutsbergskväll
Klavèr, Basfiol o Flöjt.
Servering
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst på Rutsberg
Björn Söderberg Almèn, Anne-Marie, Margaretha Gustafsson,
Sånggruppen Harmoni,
Medtag Kaffekorg
Spara i din kalender
v. 33
18 10:00 Sjukhuskyrkans dag på Kröngården
Torbjörn Mannehed, m.fl.
Offer till Sjukhuskyrkan
Servering
Spara i din kalender
18:00 Gudstjänst
Rickard Svensson, Margaretha Gustafsson, Lovsångsgruppen,
Kyrkkaffe grp 6
Spara i din kalender
v. 34
22 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
24 08:00 Städdag i Kyrkan
Servering
Spara i din kalender
25 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Lennart Arfwidsson, Annie Rosendahl, Lovsångskören,
Kyrkkaffe grp 7
Spara i din kalender
v. 35
27 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2024 Bläddra en månad framåt