Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2024 Bläddra en månad framåt
v. 14
1 17:00 Ekumenisk gudstjänst
S:t Petri kyrka, Västerviks församling
Präst Eva-Lena Karlsson Kyrkomusiker Louise Ahlström
Kyrkkaffe med påskbakelse.
Spara i din kalender
2 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
3 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
Spara i din kalender
4 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
5 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
6 17:00 Möte på Frälsningsarmén
Vi ses på Frälsningsarmén i Västervik.
Björn Söderberg Almén predikar. Harmoni sjunger.
Alla välkomna!
Spara i din kalender
7 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almèn, Lennart Arfwidsson, Henrik Alf, Margaretha Gustafsson, Offer till Sjukhuskyrkan
Kyrkkaffe grp. 7
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
12:00 Sjukhuskyrkans årsmöte
Spara i din kalender
v. 15
9 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön på Frälsningsarmén
Spara i din kalender
10 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
Spara i din kalender
18:30 Sångstund med "Minns du sången"
Alla kan sjunga. Alla välkomna!
Se Studier!
Spara i din kalender
11 to 19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
12 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Ralph Engstrand, Margaretha Gustafsson, Sånggruppen Harmoni, Kyrkkaffe grp. 8
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 16
15 18:00 Stickcafé
Se MBU!
Spara i din kalender
16 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU!
Spara i din kalender
17 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
Spara i din kalender
18 to 14:00 Symöte
Se Studier!
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
19 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
20 09:00 Pilgrimsvandring i Gunnebo
Avresa från kyrkan 09.00
Spara i din kalender
21 10:00 Gudstjänst med MBU Scout
Björn Söderberg Almén, Carin Gillsjö, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen, Bön och offerdag för det nationella arbetet Kyrkkaffe grp. 9
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
12:00 Församlingsmöte med välkomnande av medlem
Välkommen till församlingsmöte med välkomnande av medlem.
Spara i din kalender
v. 17
23 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Scout
Se MBU.
Spara i din kalender
24 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
Spara i din kalender
18:30 Sångstund med "Minns du sången"
Alla kan sjunga. Alla välkomna!
Se Studier!
Spara i din kalender
25 to 19:00 Tonår
Se MBU!
Spara i din kalender
26 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
Spara i din kalender
27 18:00 Lovsångskväll
Annie Rosendahl, Rickard Svensson, med lovsångsgruppen har en kväll med lovsång, ordet, och bön.
Välkommen till en stunds vila i Marieborgskyrkan.
Spara i din kalender
28 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Anne-Marie Olofsgård, Margaretha Gustafsson, Kyrkkaffe grp. 1
Spara i din kalender
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
Spara i din kalender
v. 18
30 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
Spara i din kalender
18:00 Valborg med knytis
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2024 Bläddra en månad framåt