Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt
v. 39
1 Tjustkonferensen
Se separat program.
Spara i din kalender
17:00 Gudstjänst
Andreas Nielsen.
Henric Nilsson
Lovsångsgrupp
Spara i din kalender
2 10:00 Tjustkonferensen Gudstjänst
Johan Derneborg
Alf Englund
Lovsångsgrupp
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp. 1 m.fl.
Spara i din kalender
v. 40
4 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
6 to 14:00 Symöte
14-16.00
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst med nattvard
Björn Söderberg Almèn,
Lennart Arfwidsson
Helena Sikberg
Maria Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp 2
Spara i din kalender
v. 41
11 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
I Pingstkyrkan.
Spara i din kalender
15 09:00 MBU Loppisdag
Loppisdag 09-13
kontakt Björn Söderberg Almén
Spara i din kalender
18:00 Lovsångskväll
Rickard Svensson, Annie Rosendahl m. fl.
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst med MBU
Björn Söderberg Almén
Carin Gillsjö,
Margaretha Gustafsson
Info: Goda Nyheter
fika grp. 3
Spara i din kalender
v. 42
17 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
20 to 14:00 Symöte
14-16.00
Spara i din kalender
18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
22 09:00 Pilgrimsvandring
Samling vid busshållplats Gertrudsvik, Alf Englund
medtag eget fika
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst med avtackning
Alf Englund, Nils-Erik Alne, Margaretha Gustafsson,
Lovsångsgruppen, Söndagsskola
Kyrklunch grp. 4 m.fl.
Spara i din kalender
v. 43
25 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
29 09:00 Kvinnofrukost
Jobb o liv- tidigare och nu
Reem Alhaddad
Frukostservering
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Clas-Göran Torell, Ralph Engstrand,
Margaretha Gustafsson, Jan Björkman
Söndagskola, Kyrkkaffe grp. 5
Församlingsmöte
Spara i din kalender
17:00 Sångkväll
Margaretha Gustafsson m.fl.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt