Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2022 Bläddra en månad framåt
v. 22
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund, Björn Söderberg Almén, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen, Välkomnande av nya medlemmar.
Kyrkkaffe grp. 9
Spara i din kalender
v. 23
12 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Joachim Bergström, Lennart Arfwidsson, Kyrkfika grp. 1
Spara i din kalender
v. 24
18 09:00 Pilgrimsvandring
Samling vid Sandvik Gränsö
Medtag eget fika
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Alf Englund, Lennat Arfwidsson,
Kyrkkaffe grp. 2
Spara i din kalender
v. 25
26 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2022 Bläddra en månad framåt