Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Augusti 2021 Bläddra en månad framåt
v. 30
1 10:00 Gudstjänst
Nils-Henrik Sikström, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson
Spara i din kalender
v. 31
4 on 14:00 Sommar på Rutsberg
Medtag eget fika.
Värd: Karin Rehn
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
OBS flyttad till Marieborgskyrkan pga risk för regn
Medtag eget fika.
Fam. Danielsson
Spara i din kalender
v. 32
11 on 14:00 Sommar på Rutsberg
Medtag eget fika.
Värd: Roger O. Jonny N.
Spara i din kalender
15 16:00 Gemensam Gudstjänst
Unos Park Gamleby
Nicolaj Vollburg
Torbjörn Mannehed
M.fl
Spara i din kalender
v. 33
22 10:00 Gudstjänst på Kröngården
Sjukhuskyrkans dag
Jonas Karlsson
Alf Englund
Spara i din kalender
17:00 Sångkväll
Vi lär oss Psalmer och sånger från Psalmboken. Psalmer i 2000 talet.
Spara i din kalender
v. 34
26 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
29 09:30 Tillsammansdag på Skeppsgården
Avfärd 9,30
Alf Englund m.fl.
Spara i din kalender
v. 35
31 ti 10:00 Diakonala rådet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2021 Bläddra en månad framåt