Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juli 2021 Bläddra en månad framåt
v. 26
4 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen
Spara i din kalender
v. 27
7 on 14:00 Sommar på Rutsberg
Medtag eget fika.
Värd: Gunilla G. Margaretha G.
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund, Margaretha Gustafsson
Spara i din kalender
v. 28
14 on 14:00 Sommar på Rutsberg
Medtag eget fika.
Värd: Alf o Gunvor Englund
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst på Rutsberg
Alf Englund, Margaretha Gustafsson.
Medtag eget fika
Spara i din kalender
v. 29
21 on 14:00 Sommar på Rutsberg
Medtag eget fika.
Värd: Anna-Karin o Nils-Erik Alne
Spara i din kalender
25 10:00 Gemensam Gudstjänst i Stadsparken
Medtag eget fika. OBS ändrad tid!
Spara i din kalender
v. 30
28 on 14:00 Sommar på Rutsberg
Medtag eget fika.
Värd: Karin o Ralph Engstrand
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2021 Bläddra en månad framåt