Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 to 19:00 Bön i gästrummet
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst med nattvard
Ralph Engstrand, Lennart Arfwidsson,Lovsångsgruppen, Söndagsskola. Offerdag för sjukhuskyrkan
Spara i din kalender
v. 41
5 18:00 Stickcafé i församlingssalen
Spara i din kalender
6 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
7 on 14:00 Samtalsgrupp
"Därför- är inget bra svar på varför frågor"
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
"Därför - är inget bra svar på varför frågor"
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola, Skördefest med fasta priser
Spara i din kalender
v. 42
13 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön på Frälsningsarmén
Spara i din kalender
14 on 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
15 to 19:00 Bön i gästrummet
Spara i din kalender
17 09:00 Pilgrimsvandring
Från Sandvik, Gränsö
Tag med eget fika!
Samåkning från kyrkan 08:40
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst med Bibelutdelning
Jonas Karlsson, Alf Englund, Anette Danielsson, Margaretha Gustafsson. Offerdag för Equmenia
Spara i din kalender
v. 43
20 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
21 on 14:00 Samtalsgrupp
" Därför - är inget bra svar på varför frågor"
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
"Därför - är inget bra svar på varför frågor"
Spara i din kalender
25 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola.
Spara i din kalender
v. 44
26 18:00 Stickcafé i församlingssalen
Spara i din kalender
29 to 14:00 Symöte i församlingssalen 14-16.00
Spara i din kalender
19:00 Bön i gästrummet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt