Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund, Ralph Engstrand,
Margaretha Gustafsson, Christer Gyllenstrand, Trumpet
Kyrkfika grp. 6
Spara i din kalender
v. 10
3 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
5 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
Spara i din kalender
7 16:00 Församlingens Årsmöte
Förhandlingar.
Musik: Margaretha Gustafsson
Fika grp.7
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson.
Sång av Helena Sikberg och Maria Gustavsson,
Offerdag för pastor- och diakonutbildningen.
Fika grp.8
Spara i din kalender
v. 11
10 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
11 on 14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
Spara i din kalender
12 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst med nattvard
Tjustkonferensen 13-15 mars.
Se separat program.
Stefan Gustafsson,
John Derneborg m.fl.
barn o ungdom,
Margaretha Gustafsson.
Konferensavslutning.
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 12
17 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 13
24 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
på Frälsningsarmén
Spara i din kalender
26 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson, Jan Björkman, Söndagsskola, Grupp 1
Spara i din kalender
v. 14
31 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt