Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Nils-Erik Alne,
Margaretha Gustafsson.
Söndagsskola
Kyrkfika grp. 1
Spara i din kalender
v. 06
4 ti 14:00 Andakt på Lindögården
Gunvor Englund; Anita A. Nilsson
Spara i din kalender
18:00 Scout
Spara i din kalender
6 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
Spara i din kalender
8 18:00 Cafékväll med Shalom
Information om Shaloms verksamhet, Birger Borgemo m.fl.
Fika grp. 2
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Shalomteamet, Birger Borgemo, Alf Englund, Carin Gillsjö, Lennart Arfwidsson,
Söndagsskola, Kyrkfika grp. 3
Spara i din kalender
12:00 MBU:s årsmöte
Spara i din kalender
v. 07
10 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
11 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
i Marieborgskyrkan
Spara i din kalender
12 on 13:00 Andakt på Mimergården
Gunvor Englund, Anita A. Nilsson
Spara i din kalender
14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
Spara i din kalender
13 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Alf Nyström, Christer Elvin,
Margaretha Gustafsson,
Söndagsskola, Kyrkfika grp. 4
Spara i din kalender
v. 08
20 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lars-Åke Lindbom,
Lennart Arfwidsson,
Söndagsskola
Kyrkfika grp. 5
Spara i din kalender
v. 09
25 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
26 on 14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
Spara i din kalender
27 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
Spara i din kalender
29 09:00 Kvinnofrukost
Skottdagsmusik
med Durspelssmederna.
Frukostbuffé
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt