Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt
v. 44
2 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund,Gunilla Öst, Lennart
Arfwidsson, Söndagsskola.
Fika grp.4
Spara i din kalender
v. 45
5 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
I Marieborgskyrkan
Spara i din kalender
6 on 14:00 Samtalsgrupp, Apg
Till jordens yttersta gräns
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp, Apg
Till jordens yttersta gräns
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst
Rickard Svensson,Gunnar Lindén,
Margaretha Gustafsson,
Söndagsskola, Fika grp. 5
Spara i din kalender
v. 46
11 18:00 Stickcáfe
Spara i din kalender
12 ti 10:30 Andakt på Vapengränd
Gunvor Englund, Anita A. Nilsson
Spara i din kalender
18:00 Scout
Spara i din kalender
13 on 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
14 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
16 09:00 Kvinnofrukost
Gertrudsvik sjöstad förr och framöver
Gäst: Per Karlsson
Frukostbuffé
Spara i din kalender
18:00 Inspelad föreläsning
Stefan Gustavsson, Homosexualitet och samkönade relationer
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst med välkomnande av nya medlemmar
Alf Englund, Carin Gillsjö, Lennnart Arfwidsson,
Helena Sikberg, Maria Gustafsson
Söndagsskola, Fika grp. 6
Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 47
19 ti 14:00 Andakt på Lindögården
Gunvor Englund, Anita A. Nilsson
Spara i din kalender
18:00 Scout
Spara i din kalender
20 on 14:00 Samtalsgrupp, Apg
Till jordens yttersta gräns
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp, Apg
Till jordens yttersta gräns
Spara i din kalender
23 17:00 Kyrkornas Globala Vecka
Ekumenisk Gudstjänst i
Andreaskapellet
Alf Englund, Eva-Lena Karlsson, Margaretha Gustafsson, Henrik Alf
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Margaretha Gustafsson, Lovsångsgruppen
Söndagsskola, Fika grp. 7
Spara i din kalender
v. 48
26 ti 18:00 Scout
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
I Pingstkyrkan
Spara i din kalender
27 on 14:00 Symöte
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt