Marieborgskyrkan
Mars 2024

v. 09
1 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
18:00 Världsböndagen i Marieborgskyrkan
Björn Söderberg Almèn, Lena Andersson.
2 16:00 Församlingens Årsmöte
Servering grp 1
3 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Björn Söderberg Almèn, Margaretha Gustafsson, Christer Gyllenstrand Söndagsskola, Kyrkaffe grp 2
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 10
4 18:00 Stickcafé
Se MBU!
5 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
6 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
7 to 14:00 Symöte
Se Studier!
19:00 Tonår
Se MBU!
8 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
10 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Carin Gillsjö, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola.
Bön o offerdag för Pastorsutbildningen

Kyrkkaffe grp.3
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 11
12 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
13 on 13:30 Dagledigsamling
Med Durspelarna från Ankarsrum.
Servering o Andakt.
17:00 Vardagsmat, med Andakt
18:30 Sångstund med "Minns du sången"
Alla kan sjunga. Alla välkomna!
Se Studier!
14 to 19:00 Tonår
Se MBU!
15 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
17 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Nils-Erik Alne, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen, Kyrkkaffe grp. 4
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 12
19 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
20 on 14:00 Bibelstudiegrupp
Se studier.
19:00 Bibelstudiegrupp digital
Se studier
21 to 14:00 Symöte
Se Studier!
19:00 Tonår
Se MBU!
22 fr 14:00 Målargrupp.
Se Studier!
23 Kvinnofrukost
Claes-Göran Thorell, kyrkoprofil från Hallingeberg. "Mitt liv som präst" Frukostservering
14:00 Tjustkonferensen
"Landet som Gud glömde"
Föredrag av Per Ewert.
Filadelfia i Överum.
Pris 100 kr.
18.00 Gudstjänst
24 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Lennart Arfwidsson, Sånggruppen Harmoni, Söndagsskola, kyrkkaffe grp. 5
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten
v. 13
25 18:00 Stickcafé
Se MBU!
26 ti 10:00 Språkkafé
Se Studier!
18:00 Scout
Se MBU!
27 on 17:00 Vardagsmat, med Andakt
18:30 Sångstund med "Minns du sången"
Alla kan sjunga. Alla välkomna!
Se Studier!
28 to 19:00 Gemensam Gudstjänst
Getsemanestund i Pingstkyrkan.
29 fr 11:00 Gemensam Gudstjänst
Långfredagen på Frälsningsarmén
31 10:00 Gemensam Gudstjänst
Påskdagen, Björn Söderberg Almén, Anne-Marie Olofsgård, Margaretha Gustafsson, Jan Björkman, Kyrkkaffe grp. 6
10:00 Söndagsskola
Vi ses under gudstjänsten