Marieborgskyrkan
September 2023

v. 35
3 10:00 Nattvardsgudstjänst
Alf Englund, Gunvor Englund, Lennart Arfwidsson, Margaretha Gustafsson. Kyrkkaffe
12:00 Församlingsmöte
v. 36
7 to 14:00 Symöte
Välkommen att handarbeta tillsammans.
Vi ses på expeditionen.
10 10:00 Gudstjänst
Rickard Svensson, Annie Rosendahl med Lovsångsgruppen. Offerdag för projektet Miciurin. Kyrkkaffe. Gr 2
v. 37
13 on 19:00 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
17 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Lennart Arfwidsson. Kyrkkaffe Gr. 3
v. 38
21 to 14:00 Symöte
Välkommen att handarbeta tillsammans.
Vi ses på expeditionen.
23 14:00 Tjustkonferensen
Ida-Maria är evangelist och församlings-
utvecklare inom Equmeniakyrkan.
Tillsammans med Carl-Henric Jaktlund
är hon författare till boken Hjärtats
längtan som handlar om hur vi kan
dela tron vidare.
Behövs det nya ord och sätt för att nå
fram till människor idag?
Under dagen får vi samtala och fundera över dessa frågor
tillsammans och låta oss inspireras till att dela tro idag!
Välkommen till Hagakyrkan i Gamleby
24 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Margaretha Gustafsson, Sånggruppen sjunger. Kyrkkaffe. Gr 4
12:00 Församlingsmöte
v. 39
27 on 19:00 Sånggruppen Harmoni
Se Studier!
30 09:00 Kvinnofrukost
30/9 Pelle Björnlert: "Fiolen - min röst." Pelle från Vråka är riksspelman och har erhållit Zornmärket i guld.
Han spelar vanlig fiol men också fiol med resonanssträngar, violino d’amore. Vi får bl. a. höra honom spela musik med rötter i den småländska och östgötska folkmusiktraditionen.

Kl 9.00 - 11.00
Entré 100 kr
Hjärtligt Välkommen!