Marieborgskyrkan
November 2022

v. 44
1 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
På Frälsningsarmén
3 to 14:00 Symöte
14-16.00
6 10:00 Nattvardsgudstjänst med Ljuständning
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Söndagsskola
Kyrkaffe grp. 6
v. 45
7 18:00 Stickcafé
8 ti 18:00 Scout
13 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp. 7
v. 46
15 ti 18:00 Scout
17 to 14:00 Symöte
14-16.00
18:30 Styrelsemöte
20 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand
Lennart Arfwidsson
Lovsångsgruppen
Söndagsskola
Kyrkfika grp, 8
Församlingsmöte
17:00 Sångkväll
Margaretha Gustafsson m.fl.
v. 47
22 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
I Marieborgskyrkan
25 fr 14:00 Målargrupp
26 09:00 Kvinnofrukost
Vägen fram som mamma med ADHD
Sanna Hogman
Frukostservering
27 10:00 Gudstjänst 1:a Advent
Gemensam med Frälsningsarmén
Björn Söderberg Almén
Carin Gillsjö
Jan Björkman
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Offer till Sjukhuskyrkan
Kyrkfika grp. 9
v. 48
28 18:00 Stickcafé
29 ti 10:00 Språkcafè
18:00 Scout
30 on 14:00 Bibelstudium
19:00 Bibelstudium digitalt