Marieborgskyrkan
Maj 2022

v. 17
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund, Björn Söderberg Almén, Nils-Erik Alne, Henrik Alf, Margaretha Gustafsson, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp. 4
v. 18
2 18:00 Stickcafé
3 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
I Marieborgskyrkan
5 to 14:00 Symöte
14:00 Språkcafé
14.00 - 16.00
7 09:00 Pilgrimsvandring
Samling vid Gertrudsvik, busshållplatsen. Medtag eget fika
8 10:00 MBU-Gudstjänst
Jonas Karlsson, Alf Englund, Björn Söderberg Almén,
Anette Danielsson, Kyrkfika grp. 5
v. 19
10 ti 18:00 Scout
12 to 14:00 Språkcafé
14.00 - 16.00
14 18:00 Samling kring projekt Miciurin
i Församlingssalen
15 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson, Ruben Öberg, Söndagsskola, Kyrkaffe grp. 6
v. 20
17 ti 10:00 Diakonala Rådet
18:00 Scout
18 on 18:30 Församlingsafton
19 to 14:00 Språkcafé
14.00 - 16.00
21 18:00 Gospelkonsert "Oh, happy day"
Gospelkören KAOS från Västerås,
Alf Englund
22 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almèn, Alf Englund, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp. 7
v. 21
23 18:00 Stickcafé
24 ti 18:00 Scout
29 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Margaretha Gustafsson,
Kyrkfika grp. 8