Marieborgskyrkan
Oktober 2021

v. 39
2 11:00 Brittsommarpromenad
Med Karin Strand. Samling Gränsö kanal.
Medtag egen förplägnad.
3 10:00 Gudstjänst med nattvard
Adrian Jervis, Alf Englund, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen, Söndagsskola. Kaffegrupp grp. 7
v. 40
5 ti 18:00 Scout
7 to 14:00 Symöte
19:00 Språkcafé
19.00 - 20.30
10 10:00 Gudstjänst med dop och välkomnande av medlem
Alf Englund, Anette Danielsson, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp. 8
v. 41
11 18:00 Stickcafé
12 ti 18:00 Scout
13 on 14:00 Samtalsgrupp
19:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet.
14 to 14:00 Symöte
19:00 Språkcafé
19.00 - 20.30
17 10:00 Gudstjänst för alla åldrar
Jonas Karlsson, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson, Scoutinvigning, Bön o Offerdag för Equmenia.
Kyrkkaffe grp. 9
Församlingsmöte
v. 42
19 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
I Pingstkyrkan.
21 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 20.30
24 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Jan Björkman, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola.
Kyrkkaffe grp. 1
v. 43
26 ti 18:00 Scout
28 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 20.30
31 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Henrik Alf, Margaretha Gustafsson, Söndagsskola,
Kyrkkaffe grp. 2