Marieborgskyrkan
September 2021

v. 35
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Invigning av Psalmer i 2000- talet.
Alf Englund, Lennart Arfwidsson
Församlingsmöte
v. 36
6 18:00 Gemensam bön
Frälsningsarmén (OBS dag och tid)
8 on 14:00 Dagledigsamling
Diakonala rådet inbjuder Onsdagsträffen.
Ulla-Britt och Rune Karlsson sjunger och spelar
12 10:00 Gudstjänst
Nils-Henrik Sikström, Nils-Erik Alne,
Annie Rosendahl,
Lovsångsgruppen
Kyrkkaffe grp. 4
17:00 Sångkväll
Psalmer i 2000-talet.
v. 37
15 on 14:00 Samtalsgrupp, start
Det goda samtalet
19:00 Samtalsgrupp, start
Det goda samtalet.
18 08:00 Städdag i kyrkan
19 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Helena Sikberg, Maria Gustafsson, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola
Kyrkkaffe grp. 5
v. 38
20 18:00 Stickcafé
23 to 14:00 Symöte
25 10:00 Familjefest, MBU
För alla åldrar
26 11:00 Webbgudstjänst
Från kyrkokonferensen.
Ordination Joakim Hagerius m.fl.
Kyrkkaffe grp. 6
17:00 Sångkväll
Psalmer i 2000- talet
v. 39
28 ti 19:00 Gemensam bön
I Marieborgskyrkan
29 on 14:00 Samtalsgrupper
Det goda samtalet.
19:00 Samtalsgrupper
Det goda samtalet.