Marieborgskyrkan
Januari 2021

v. 53
3 14:00 Öppen kyrka
Kyrkan är öppen för andakt och ljuständning kl.14-16.00
Max 8 personer samtidigt
v. 01
6 on Missionsandakt
Inspelad andakt med Bertil Svensson
10 10:00 Inspelad Andakt
Alf Englund, Familjen Danielsson, Lennart Arfwidsson,
14:00 Öppen kyrka
Kyrkan är öppen för andakt och ljuständning kl.14-16.00
Max 8 personer samtidigt
v. 02
17 10:00 Inspelad Andakt
Rickard Svensson, Christer Elvin, Margaretha Gustafsson,
14:00 Öppen kyrka
Kyrkan är öppen för andakt och ljuständning kl.14-16.00
Max 8 personer samtidigt
v. 03
24 10:00 Inspelad Andakt
Alf Englund, Lennart Arfwidsson,
14:00 Öppen kyrka
Kyrkan är öppen för andakt och ljuständning kl.14-16.00
Max 8 personer samtidigt
v. 04
31 10:00 Inspelad Andakt
Ralph Engstrand, Carin Gillsjö, Lennart Arfwidsson