Marieborgskyrkan
November 2020

v. 44
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund, Margaretha Gustafsson,
Söndagsskola
v. 45
3 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön i Marieborgskyrkan
4 on 14:00 Samtalsgrupp
"Därför - är inget bra svar på varför frågor"
19:00 Samtalsgrupp
"Därför - är inget bra svar på varför frågor"
8 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Christer Elvin, Lennart Arfwidsson, Lovsångsgruppen,
Söndagsskola
v. 46
10 ti 18:00 Scout
15 10:00 Andakt
Inspelad andakt som läggs ut på hemsidan.
Alf Englund, Margaretha Gustavsson m.fl.
v. 47
22 10:00 Andakt
Inspelad andakt som läggs ut på hemsidan.
Rickard Svensson
v. 48
29 10:00 Adventsandakt
Inspelad andakt som läggs ut på hemsidan.
Alf Englund, Margaretha Gustavsson, Familjen Danielsson och sångare