Marieborgskyrkan
Mars 2020

v. 09
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund,
Margaretha Gustafsson,
Christer Gyllenstrand, Trumpet
Kyrkfika grp. 6
Söndagsskola
v. 10
3 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
i Pingstkyrkan
5 to 13:30 Andakt på Rosavilla
Gunvor Englund och Anita A Nilsson
14:00 Symöte
19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
7 16:00 Församlingens Årsmöte
Förhandlingar.
Musik: Margaretha Gustafsson
Fika grp.7
8 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Carin Gillsjö, Lennart Arfwidsson.
Sång av Helena Sikberg och Maria Gustavsson,
Offerdag för pastor- och diakonutbildningen.
Fika grp.8
Söndagsskola
v. 11
9 19:00 Sångövning Tjustkonferensen
10 ti 18:00 Scout
11 on 14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
12 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
13 fr 18:30 Gudstjänst Tjustkonferensen OBS! Inställd
20:30 Ungdomsmöte Inställt.
14 18:30 Gudstjänst Tjustkonferensen OBS! Inställd
20:30 Ungdomsmöte Inställt.
15 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Carin Gillsjö,
Lovsångsgruppen under ledning av Annie Rosendahl,
Margaretha Gustavsson, Söndagsskola, Kyrkfika
v. 12
17 ti 18:00 Scout
19 to 14:00 Symöte Inställt
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
20 fr 10:30 Andakt på Tjustgården
OBS! Inställd
22 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Gunvor Englund,
Lennart Arfwidsson, Söndagsskola,
v. 13
23 18:00 Stickcáfe Inställt
24 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
i Marieborgskyrkan
25 on 14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
28 09:00 Kvinnofrukost OBS Inställd
29 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson, Söndagsskola,
v. 14
31 ti 18:00 Scout