Marieborgskyrkan
Februari 2020

v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Nils-Erik Alne,
Margaretha Gustafsson.
Söndagsskola
Kyrkfika grp. 1
v. 06
4 ti 14:00 Andakt på Lindögården
Gunvor Englund; Anita A. Nilsson
18:00 Scout
6 to 14:00 Symöte
19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
8 18:00 Cafékväll med Shalom
Information om Shaloms verksamhet, Birger Borgemo m.fl.
Fika grp. 2
9 10:00 Gudstjänst
Shalomteamet, Birger Borgemo, Alf Englund, Carin Gillsjö, Lennart Arfwidsson,
Söndagsskola, Kyrkfika grp. 3
12:00 MBU:s årsmöte
v. 07
10 18:00 Stickcafé
11 ti 18:00 Scout
19:00 Gemensam bön
i Marieborgskyrkan
12 on 13:00 Andakt på Mimergården
Gunvor Englund, Anita A. Nilsson
14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
13 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
16 10:00 Gudstjänst
Alf Nyström, Christer Elvin,
Margaretha Gustafsson,
Söndagsskola, Kyrkfika grp. 4
v. 08
20 to 14:00 Symöte
19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
19:00 Bön i Gästrummet
Enkelt fika, samtal och bön.
23 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lars-Åke Lindbom,
Lennart Arfwidsson,
Söndagsskola
Kyrkfika grp. 5
v. 09
25 ti 18:00 Scout
26 on 14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
19:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
27 to 19:00 Språkcafé
19.00 - 21.00
29 09:00 Kvinnofrukost
Skottdagsmusik
med Durspelssmederna.
Frukostbuffé