Marieborgskyrkan
Januari 2020

v. 01
1 on 16:00 Förnyelsegudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson,
Fika grp. 5
5 16:00 Missionsfest
Equmeniakyrkans internationella arbete.
Alf Englund visar bilder och berättar från en resa till
missionsstationen Theodori mission i Indien.
Offergång till mission i andra länder.
Margaretha Gustafsson, Kyrkfika grp. 6
v. 02
8 on 14:30 Andakt på Korallen
Gunvor Englund, Anita A. Nilsson
12 16:00 Gemensam Familjegudstjänst och Julgranssväng
Gunvor Englund, Anette Danielsson,
Charlotta Bäckman, Kata Ladan
Kyrkfika grp.7
v. 03
18 18:00 Ekumeniska böneveckan
Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan.
Eva-Lena Karlsson, Solveig Edman,
Representanter från församlingarna.
Servering
19 10:00 Gudstjänst
Anita Lehtonen, Christer Elvin, Margaretha Gustafsson, Lovsångsgruppen,
Söndagsskola, Kyrkfika grp. 8
v. 04
21 ti 18:00 Scout
19:00 Ekumenisk bön
På Frälsningsarmén
22 on 08:30 Ekumenisk Morgonmässa
I S:t Petri
23 to 14:00 Symöte
18:00 Ekumenisk Kvällsmässa
I S:t Petri
25 09:00 Kvinnofrukost
Brottsofferjouren
Karin Andrae Bittner
Frukostbuffé
26 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lars-Åke Lindbom,
Lennart Arfwidsson,
Söndagsskola, Kyrkfika grp. 9
Församlingsmöte
v. 05
28 ti 18:00 Scout
29 on 14:00 Samtalsgrupp
Nya sätt att vara kyrka.
19:00 Samtalsgrupp,
Nya sätt att vara kyrka.