Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt
v. 44
1 ti 19:00 Gemensam bön
På Frälsningsarmén
Spara i din kalender
3 to 14:00 Symöte
14-16.00
Spara i din kalender
6 10:00 Nattvardsgudstjänst med Ljuständning
Björn Söderberg Almén
Lennart Arfwidsson
Söndagsskola
Kyrkaffe grp. 6
Spara i din kalender
v. 45
7 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
13 10:00 Gudstjänst
Björn Söderberg Almén
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe grp. 7
Spara i din kalender
v. 46
17 to 14:00 Symöte
14-16.00
Spara i din kalender
18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
20 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand
Lennart Arfwidsson
Lovsångsgruppen
Söndagsskola
Kyrkfika grp, 8
Församlingsmöte
Spara i din kalender
17:00 Sångkväll
Margaretha Gustafsson m.fl.
Spara i din kalender
v. 47
22 ti 19:00 Gemensam bön
I Marieborgskyrkan
Spara i din kalender
25 fr 14:00 Målargrupp
Spara i din kalender
26 09:00 Kvinnofrukost
Vägen fram som mamma med ADHD
Sanna Hogman
Frukostservering
Spara i din kalender
27 10:00 Gudstjänst 1:a Advent
Gemensam med Frälsningsarmén
Björn Söderberg Almén
Carin Gillsjö
Jan Björkman
Margaretha Gustafsson
Söndagsskola
Offer till Sjukhuskyrkan
Kyrkfika grp. 9
Spara i din kalender
v. 48
28 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
29 ti 10:00 Språkcafè
Spara i din kalender
30 on 14:00 Bibelstudium
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium digitalt
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt