Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt
v. 48
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Björn Söderberg Almén, Alf Englund, Annie Rosendahl, Lovsångsgruppen,
Söndagsskola, Kyrkkaffe grp.7
Församlingsmöte
Spara i din kalender
18:00 Musik i vinterkvällen
- en kväll fylld av julsånger
Helena Sikberg, Maria Gustafsson och Camilla Franzén
Spara i din kalender
v. 49
8 on 14:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet
Spara i din kalender
12 10:00 MBU-Gudstjänst
Alf Englund, Marcus Brännström, Margaretha Gustafsson, Anette Danielsson, Gunvor Englund, Barn o ungdomar. Julkrubban.
Kyrkkaffe grp. 8 Luciatåg
Spara i din kalender
v. 50
15 on 14:00 Onsdagsträffens julfest
Sång och musik, fika.
Putte Skog, Margaretha Gustafsson och Gunvor Englund
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst
Ralph Engstrand, Lennart Arfwidsson,
Kyrkkaffe grp. 9
Spara i din kalender
v. 51
24 fr 23:00 Julnattsgudstjänst
Alf Englund, Gunvor Englund, Margaretha Gustafsson,
Julglögg
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Lennart Arfwidsson
Kyrkkaffe grp.1
Spara i din kalender
v. 52
31 fr 17:00 Ekumenisk Nyårsbön i S:t Petri
Katarina Grahn, Sara Andersson, Robert Tedenby, Alf Englund, Anita Ahlström m.fl.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt