Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
1 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
4 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
7 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Nils-Erik Alne, Lennart Arfwidsson, Gunvor Englund, Söndagsskola, Kyrkkaffe grp. 3
Spara i din kalender
v. 45
9 ti 10:00 Diakonala rådet
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
På Frälsningsarmén.
Spara i din kalender
10 on 14:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
11 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
12 fr 19:00 Tjustkonferensen, Gudstjänst
Varför tro att bibeln är kommunikation från Gud?
Stefan Gustavsson. Lovsångsgrupp
Spara i din kalender
13 19:00 Tjustkonferensen, Gudstjänst
Liv i gemenskap, utrustade med varandra -
Liselotte J Andersson. Lovsångsgrupp
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst med nattvard Tjustkonferen
Se. separat program.
Stefan Gustafsson, Liselott J. Andersson, Alf Englund,
Margaretha Gustafsson, lovsångsgrupp, Söndagsskola.
Kyrkfika grp. 4 m.fl.
Spara i din kalender
v. 46
21 10:00 Gudstjänst
Nils-Henrik Sikström, Ralph Engstrand, Lennart Arfwidsson,Tatjana och Anastasija Moneva, Söndagsskola,
Kyrkkaffe grp. 5
Spara i din kalender
v. 47
22 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
24 on 14:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
28 10:00 Gemensam Adventsgudstjänst
Alf Englund, Carin Gillsjö, Margaretha Gustafsson,
Jan Björkman, Bernt Ahlström.
Offer Sjukhuskyrkan
Söndagsskola. Kyrkkaffe grp. 6
Spara i din kalender
v. 48
30 ti 14:00 Grötfest
Diakonala rådet bjuder till Grötfest för speciellt inbjudna
Spara i din kalender
19:00 Gemensam bön
Marieborgskyrkan
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt