Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt
v. 35
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Invigning av Psalmer i 2000- talet.
Alf Englund, Lennart Arfwidsson
Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 36
6 18:00 Gemensam bön
Frälsningsarmén (OBS dag och tid)
Spara i din kalender
8 on 14:00 Dagledigsamling
Diakonala rådet inbjuder Onsdagsträffen.
Ulla-Britt och Rune Karlsson sjunger och spelar
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst
Nils-Henrik Sikström, Nils-Erik Alne,
Annie Rosendahl,
Lovsångsgruppen
Kyrkkaffe grp. 4
Spara i din kalender
17:00 Sångkväll
Psalmer i 2000-talet.
Spara i din kalender
v. 37
15 on 14:00 Samtalsgrupp, start
Det goda samtalet
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupp, start
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
18 08:00 Städdag i kyrkan
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Helena Sikberg, Maria Gustafsson, Lennart Arfwidsson, Söndagsskola
Kyrkkaffe grp. 5
Spara i din kalender
v. 38
20 18:00 Stickcafé
Spara i din kalender
23 to 14:00 Symöte
Spara i din kalender
25 10:00 Familjefest, MBU
För alla åldrar
Spara i din kalender
26 11:00 Webbgudstjänst
Från kyrkokonferensen.
Ordination Joakim Hagerius m.fl.
Kyrkkaffe grp. 6
Spara i din kalender
17:00 Sångkväll
Psalmer i 2000- talet
Spara i din kalender
v. 39
28 ti 19:00 Gemensam bön
I Marieborgskyrkan
Spara i din kalender
29 on 14:00 Samtalsgrupper
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsgrupper
Det goda samtalet.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt