Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2019 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 10:00 Gudstjänst
Lennart Tildemyr
Nils-Erik Alne,
Lennart Arfwidsson
fika grp 4
Spara i din kalender
v. 23
6 to 10:00 MBU inbjuder till utflykt
för alla åldrar
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst med nattvard
Alf Englund, Gunvor Englund,
Christer Elvin, Margaretha Gustafsson
fika grp 5
Spara i din kalender
v. 24
12 on 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Gunvor Englund, Lars-Åke Lindbom, Lennart Arfwidsson.
Församlingsmöte
fika. grp. 6
Spara i din kalender
v. 25
22 19:00 Bryggmöte med Shalom
Vid Skeppsbrokajen
Spara i din kalender
23 10:00 Gemensam Gudstjänst
På Frälsningsarmén.
Shaloms besättning.
Servering
Spara i din kalender
v. 26
30 10:00 Gudstjänst
Alf Englund m.fl.
Lennart Arfwidsson
Fika grp. 7
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2019 Bläddra en månad framåt