Sidhuvudbild

På gång

16/12 10:00 Gudstjänst med alla åldrar
Julkrubban tas fram. Gunvor Englund, Carin Gillsjö, Ida Alne, Margaretha Gustafsson, söndagsskola l...
Spara i din kalender
23/12 10:00 Gudstjänst
Vi sjunger julens sånger. Ralph Engstrand, Annette & Björn Danielsson, Margaretha Gustafsson f...
Spara i din kalender
24/12 23:00 Julnattsgudstjänst
Alf Englund, Gunvor Englund, Lennart Arfwidsson
Spara i din kalender
30/12 10:00 Gudstjänst
Alf Englund, Nils-Erik Alne. Lars Öst trumpet, Margaretha Gustafsson, fika grp. 7
Spara i din kalender
31/12 17:00 Ekumenisk Nyårsbön
i S:t Petri, Mikael Eriksson, Alf Englund, Beo Christensson, Bernt Ahlström, Elisabeth Ingelberg m...
Spara i din kalender
ti 1/1 10:00 Förnyelsegudstjänst
Alf Englund, Gunilla Öst, Lennart Arfwidsson Fika grp 8
Spara i din kalender
Mer

Välkomna till Marieborgskyrkan

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in